GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Stowarzyszenie "Błonie - Nasz Bezpieczny Dom"


Adres: 
05-870 Błonie, ul. Sochaczewska 107 

Cele statutowe stowarzyszenia: 
1. Działanie na rzecz Miasta i Gminy Błonie dla wspólnego dobra. 
2. Popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy z dziedziny samorządności. 
3. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń gospodarczych. 
4. Ochrona interesów mieszkańców. 
5. Współdziałanie z organami władzy samorządowej w tworzeniu dogodnych warunków rozwoju działalności gospodarczej i przeciwdziałaniu bezrobociu. 

Władze/Zarząd: 
Prezes: Marek Magnuszewski 
Z-ca Prezesa: Ejnułłuch Mamiedow 
Sekretarz: Leszek Kaczorowski 

Data aktualizacji: 13.10.2003r. 

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.