GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Stowarzyszenie "Drogi Błonia"


Adres:
05-870 Błonie, ul. Grodziska 8/5 

Cele statutowe stowarzyszenia: 
Branie czynnego udziału przy realizacji przedsięwzięć na rzecz usprawnienia komunikacji na terenie miasta Błonie. 

Władze/Zarząd: 
Stanisław Dudziński 
Krzysztof Bańkowski 
Mieczysław Wiśniewski 
Andrzej Mostek 
Tadeusz Matysiak 

Data aktualizacji: 09.08.2004r. 

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.