GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Stowarzyszenie "Dobra Strona Miasta"


Adres:
05-870 Błonie, ul. Słoneczna 34 

Cele statutowe stowarzyszenia: 
1. Propagowanie kultury alternatywnej. 
2. Propagowanie aktywnego sposobu życia poprzez rekreację. 
3. Rozwijanie zainteresowań młodzieży w sferze tworzenia sztuki. 
4. Umożliwienie młodzieży obcowania z kulturą i sztuką. 
5. Wspieranie inicjatyw związanych z celem działania DSM. 
6. Poszerzanie oferty kulturalnej dla młodzieży. 
7. Poszerzanie oferty rekreacyjnej dla młodzieży. 

Władze/Zarząd: 
Jarosław Hernik 
Maciej Górski 

Data aktualizacji: 12.09.2003r. 

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.