GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Błonie


Adres: 
05-870 Błonie, Bramki, ul. Długa 26 
tel.: 668 113 924 
adres e-mail: andrzejrybak@o2.pl 

Cele statutowe stowarzyszenia: 
1. Działanie na rzecz Miasta i Gminy Błonie w szeroko pojętym interesie mieszkańców wsi. 
2. Reprezentowanie i obrona wspólnych społecznych i prawnych interesów sołtysów. 
3. Podejmowanie działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji. 
4. Ochrona interesów mieszkańców i prezentowanie ich poglądów na istotne zagadnienia społeczno-ekonomiczne. 
5. Działanie na rzecz integracji i rozwoju środowisk wiejskich i środowiska sołtysów. 

Władze/Zarząd: 
Andrzej Rybak - Przewodniczacy 
Tadeusz Pryjda - Członek 
Marek Niedźiński - Członek 

Data aktualizacji: 30.03.2011 r.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.