GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Stołeczny Koło nr 6


Adres:
05-870 Błonie,
ul. Traugutta 10 m.7

Cele statutowe stowarzyszenia: 
1. Przywrócenie godności dobrego imienia i pamięci NSZ i ich żołnierzy. 
2. Utrzymanie więzów przyjaźni, koleżeńskiej pomocy i braterstwa broni NSZ. 
3. Badanie, utrwalanie i upowszechnianie historii, tradycji i dziedzictwa ideowego NSZ. 
4. Występowanie o nadanie uprawnień kombatanckich dla żołnierzy NSZ i ich rodzin. 

Władze/Zarząd:
Prezes: Władysław Tyll
Skarbnik: Teresa Burczyńska
Sekretarz: Andrzej Głowacki

Data aktualizacji: 18.11.2008r.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.