GMINA BŁONIE Konkursy i granty

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Konkursy i granty


20 grudnia 2017r. Burmistrz Błonia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie.

Termin składania ofert mija 22 stycznia 2018r.

Ogłoszenie o konkursie oraz wzór oferty do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej

***

27 grudnia 2017 Burmistrz Błonia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Błonie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.

Termin składania ofert mija 19 stycznia 2018r.

Ogłoszenie o konkursie do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej

***

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Błonie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.

***

29 grudnia 2016r. Burmistrz Błonia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie.

Termin składania ofert mija 30 stycznia 2017r.

Ogłoszenie o konkursie oraz wzór oferty do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej

***

22 grudnia 2016 Burmistrz Błonia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Błonie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.

Termin składania ofert mija 13 stycznia 2017r.

Poniżej w plikach do pobrania ogłoszenie o konkursie i wzór oferty.

***

10 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie wprowadzające wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z realizacji tego zadania, czyli tzw. „małego grantu”.

 Zmiany są całkiem spore. Bardzo dobrze wyjaśnia je portal dla organizacji pozarządowych Poradnik.ngo.pl. Tam również można pobrać nowe formularze.


ZOBACZ

PLIKI DO POBRANIA

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.