GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych - 29.05.2020

   

  W dniu 29 maja 2020 r. o godz. 17.15 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

   

  Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.), komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

  Porządek posiedzenia:

  1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

                                                                           Przewodnicząca Komisji

                                                                            /-/ Barbara Wielogórska

   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.