Błonie | BIP | BIS | Plan Miasta | Centrum Kultury | Kalendarz imprez | Biblioteka | Kącik adopcyjny | || Teraz jest 2019-09-18, 20:45

Forum Błonia

Kanały RSS: Forum | Miasto


Strefa czasowa: UTC + 1

Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 9 ] 
Autor Wiadomość
PostNapisane: 2007-04-21, 19:46 
Offline

Dołączył(a): 2005-07-01, 15:53
Posty: 697
Na stronie Grodziska Mazowieckiego jest zakładka dotycząca planowanej Obwodnicy w tym mieście, a właściwie dwóch obwodnic: w ciągu drogi woj.579 i drogi woj.719
http://www.grodzisk.pl/index.php?cmd=za ... al=default
Pomijając tekst i zdjęcia, zakładka ta zawiera wiele powiązań do dokumentów, których na stronie Błonia trudno by szukać.
Treeść porozumienia
http://www.grodzisk.pl/index.php?cmd=za ... al=default

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013
http://www.grodzisk.pl/index.php?cmd=za ... al=default

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja)
http://www.grodzisk.pl/index.php?cmd=za ... al=default

Przebieg Obwodnic Grodziska Mazowieckiego
http://www.grodzisk.pl/index.php?cmd=za ... al=default

Pierwszy dokument mnie najbardziej zainteresował, ponieważ chciałem porównać warunki porozumienia zawartego z Gminą Błonie i z Gminą Grodzisk Mazowiecki w podobnym temacie.
Ponieważ trudno znalęźć tekst Porozumienia na stronie Błonia pozwoliłem sobie go tu wyswietlić:

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 17 stycznia 2006r. pomiędzy :
Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez :
Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego
Jana Engelgarda - Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego
a Gminą Błonie reprezentowana przez:
Zbigniewa Stępnia - Burmistrza Miasta i Gminy Błonie
w sprawie określenia zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań przy wykonywaniu przedsięwzięć, dotyczących poprawy warunków komunikacyjnych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 - na obszarze miasta Błonie oraz budowy zachodniej obwodnicy centrum Błonia.
§1.
Strony ustalają, że prowadzone wspólne działania obejmować będą realizację n/w zadań :

ZADANIE l - przebudowę istniejącej drogi wojewódzkiej nr 579, zgodnie z projektem opracowywanym na zlecenie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, przez Biuro Projektów " KOLPROJEKT " dla odcinka od km 22+601 do km 29+414, obejmującym odcinek od skrzyżowania z drogą krajową nr 2 do torów PKP (ul. Targową, Traugutta, Prymasa Wyszyńskiego, Grodziską) przewidzianą do wykonania w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń Polski - Leszno - Błonie Etap I i II, uwzględnioną w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2005 - 2008 z udziałem środków finansowych UE

ZADANIE 2 - budowę zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz ze skrzyżowaniem z linią kolejową PKP, w/g koncepcji zgodnej ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Błonie i Gminy Błonie, planowaną do wykonania w latach 2008-2013, w ramach kontynuowania przebudowy drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku Błonie - Grodzisk - Radziejowice, z udziałem środków finansowych UE.
§2
1. W ramach przyjętych zobowiązań, dla ZADANIA l Gmina Błonie:
1) pozyska - jeżeli zajdzie taka konieczność - oraz przekaże w formie darowizny na rzecz Województwa Mazowieckiego, grunty niezbędne do przebudowy drogi wg jej obecnego przebiegu na całym odcinku;
2) doprowadzi do przebudowy urządzeń podziemnych będących w złym stanie technicznym i będących własnością Spółki MPW i K w Błoniu sp. z o.o. oraz Spółki GEOTERMIA MAZOWIECKA S.A., zlokalizowanych w pasie drogowym.
2. W ramach przyjętych zobowiązań dla ZADANIA l Województwo Mazowieckie:
1) zapewni i pokryje koszty obsługi notarialnej dla nabywanych przez Gminę Błonie nieruchomości;
2) zapewni z własnych środków oraz ze środków UE finansowanie zadania;
3) zapewni pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla ewentualnego wykonania robót określonych w § 2 ust. l pkt. 2;
4) zapewni wykonanie zadania w latach 2006 – 2007.
§3
1. W ramach przyjętych zobowiązań dla ZADANIA 2 Gmina Błonie:
1) opracuje i uchwali miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Błonie, obejmującej przebieg zachodniej obwodnicy centrum Błonia;
2) przekaże nieodpłatnie w formie darowizny na rzecz Województwa Mazowieckiego, grunty stanowiące własność Gminy Błonie, leżące w pasie drogowym zachodniej obwodnicy centrum Błonia;
3) zapewni pomoc w pozyskaniu innych gruntów niezbędnych do budowy zachodniej obwodnicy centrum Błonia i pokryje 50 % kosztów związanych z wykupem gruntów;
4) po wykonaniu zachodniej obwodnicy centrum Błonia, na podstawie art. 10 ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 204 póz. 2086 z późn. zm. ) zaliczy uchwałą Rady Gminy do kategorii dróg gminnych ciąg ulic Grodziskiej, Prymasa Wyszyńskiego Traugutta, Targowej, stanowiący obecny przebieg drogi woj. nr 579,
2. W ramach przyjętych zobowiązań dla ZADANIA 2 Województwo Mazowieckie:
1) podejmie działania w celu uwzględnienia ZADANIA w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2009-2013;
2) zleci opracowanie projektu budowlanego oraz zapewni budowę zachodniej obwodnicy centrum Błonia, w zakresie określonym projektem;
3) pokryje 50 % kosztów związanych z wykupem gruntów niezbędnych do budowy zachodniej obwodnicy centrum Błonia z wyłączeniem gruntów przekazanych przez Urząd Gminy w formie darowizny określonych w § 3 ust l pkt2;
4) zapewni obsługę notarialną dla pozyskiwanych nieruchomości gruntowych, zajętych pod budowę zachodniej obwodnicy centrum Błonia;
5) po wybudowaniu zachodniej obwodnicy centrum Błonia, na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r, o drogach publicznych ( t.j. Dz. U. 22004 r. Nr 204 póz. 2086 z późn. zm. ) zaliczy do kategorii dróg wojewódzkich nowy odcinek drogi;
§4.
Strony zobowiązują się do wspólnego podjęcia starań, w celu realizacji budowy skrzyżowania z linią kolejowa oraz pozyskania na ten cel środków finansowych.
§5.
Strony Porozumienia zobowiązują się do wzajemnej pomocy przy jego realizacji.
§6.
Zmiany w treści niniejszego Porozumienia dokonywane będą w formie aneksu podpisanego przez strony.
§7.
Województwo Mazowieckie ustanawia Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie swoim pełnomocnikiem, do realizacji zobowiązań, przyjętych przez Województwo Mazowieckie niniejszym Porozumieniem.
Porozumie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
Podpisano:

Gmina Błonie
Burmistrz Miasta i Gminy Błonie ZBIGNIEW STĘPIEŃ

Województwo Mazowieckie
Członek Zarządu JAN ENGELGARD i Marszałek Województwa Mazowieckiego ADAM STRUZIK

Porównam tylko budowę obwodnic.

1.Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego prawie identyczne.
2.Koszt opracowania dokumentacji projektowej:
dofinansowanie Grodzisk 1000 000zł - Błonie nie zwiera takiej opcji (zadanie województwa)
3.Koszt gruntów:
Dofinansowanie Grodzisk 5 000 000zł - Błonie darowizna pasa gruntu własnego+50% wykupu gruntów innych.
Ile warte są grunty własne gminy i ile bedzie kosztował wykup :?:
4.Koszt uzbrojenia terenu we własną infrastrukturę:
Grodzisk na własny koszt - Błonie nie zawiera takiej opcji
5.Sankcje prawne:
Kodeks Cywilny w Grodzisku - Błonie nie zawiera takiej opcji

trzeba pamiętać, że Porozumienie Grodziska dotyczy dwóch Obwodnic które są o wiele dłuższe od 2 km "srednicy Błonia"

Które Porozumienie jest korzystniejsze :?:


Zgłoś post
Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 2007-04-24, 08:31 
Offline

Dołączył(a): 2006-03-19, 01:29
Posty: 1382
Burmistrz Błonia i Marszałek podpisali aneks do porozumienia.
Ciekawe jakiej treści :?:
Czy korzystny dla Błonia :?:


Zgłoś post
Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 2007-04-25, 14:38 
Offline

Dołączył(a): 2005-07-01, 15:53
Posty: 697
Jeszcze go nie widziałem, mam nadzieję, że jest korzystne dla Błonia.


Zgłoś post
Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 2007-04-27, 15:13 
Offline

Dołączył(a): 2007-02-23, 10:00
Posty: 12
Dlaczego do tej pory nie ma żadnej informacji w BIP o przetargu na projekt zachodniej obwodnicy Błonia?


Zgłoś post
Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 2007-04-27, 16:15 
Offline

Dołączył(a): 2006-03-19, 01:29
Posty: 1382
informacja o przetargu była, nie ma tylko informacji o rozstrzygnięciu tego przetargu, ponieważ rozpatrują jeszcze złożone oferty.


Zgłoś post
Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 2007-04-27, 16:21 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 2005-06-10, 02:44
Posty: 4298
Obrazki: 72
Lokalizacja: Błonie
Jest kilka ofert - w tym jedna zagraniczna, ściślej niemiecka.

_________________
Życie to choroba przenoszona drogą płciową
/z napisów na murach/
Błonie - Portal Społeczności Lokalnej "Echo Błonia"


Zgłoś post
Góra
 Zobacz profil   Prywatny album
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 2007-04-28, 10:21 
Offline

Dołączył(a): 2006-03-19, 01:29
Posty: 1382
Miki
może wypowiesz sie na temat porozumień :?:


Zgłoś post
Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
PostNapisane: 2016-02-28, 21:29 
Offline

Dołączył(a): 2004-11-15, 16:13
Posty: 137
Obrazki: 0
Jutro (29.02.2016) spotkanie z Marszałkiem Struzikiem - warto upomnieć się w/s obwodnicy i wiaduktu !
Może trzeba panu Marszałkowi przypomnieć i powtórzyć akcję z 20006r :
https://www.youtube.com/watch?v=CFPHZMTtp2A :oops: :!:

_________________
"...Prawdziwa cnota krytyk się nie boi..."


Zgłoś post
Góra
 Zobacz profil   Prywatny album
Cytuj  
PostNapisane: 2017-09-06, 11:36 
Offline

Dołączył(a): 2016-09-16, 12:32
Posty: 27
Co ustalono po spotkaniu z marszałkiem. Czy są nowe informacje na temat obwodnicy błonia? Miejmy nadzieję, że coś się zmieni w tej sprawie.


Zgłoś post
Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 9 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości


Możesz rozpoczynać nowe wątki
Możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Skocz do:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie,
w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących
cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie
zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w regulaminie forum.